1. Hãy dành vài giây Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để truy cập và sử dụng TBit hiệu quả nhất.
  Ẩn thông báo
 2. Bạn hãy like trang Facebook của TBit để nhận được tin tức công nghệ nhanh nhất từ chúng tôi.
  Ẩn thông báo

BB Codes

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, Italics, Underline, and Strike-through

  Làm cho phần văn bản được chọn trở thành in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc gạch ngang.

  Ví dụ:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Hiển thị:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Thay đổi màu sắc, phông chữ hoặc kích thước của phần văn bản được chọn.

  Ví dụ:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Hiển thị:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Chèn liên kết và email vào bài viết.

  Ví dụ:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Hiển thị:
  http://www.example.com
  example@example.com
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Chèn liên kết và địa chỉ email cho một đoạn văn bản.

  Ví dụ:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Hiển thị:
  Go to example.com
  Email me
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Liên kết tới thông tin tài khoản của một thành viên. Nếu bạn tag (đánh dấu) một người nào đó thì nó sẽ tự động được thêm.

  Ví dụ:
  [USER=1]User Name[/USER]
  Hiển thị:
  User Name
 • [IMG] - Image

  Chèn một hình ảnh từ liên kết ngoài (bạn phải biết rõ liên kết tới hình ảnh).

  Ví dụ:
  [IMG]https://www.tbit.vn/images/TBit-Download.png[/IMG]
  Hiển thị:
  [​IMG]
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Chèn video, flash đa phương tiện từ trang web được phép vào nội dung bài viết. Bạn nên dùng nút MEDIA ở thanh công cụ soạn thảo của diễn đàn. Các nguồn cho phép: Dailymotion; Facebook; Google Drive; Liveleak; Metacafe; Vimeo; YouTube;

  Ví dụ:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Hiển thị:
  Một chương trình phát video từ YouTube sẽ được hiển thị tại đây.
 • [LIST] - Lists

  Hiển thị kiểu danh sách dấu chấm hoặc số.

  Ví dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Hiển thị:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text Alignment

  Thay đổi kiểu căn lề của vùng chữ được chọn.

  Ví dụ:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Hiển thị:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Quoted Text

  Hiển thị ký tự đã được trích từ nguồn khác. Bạn có thể đặt tên của nguồn.

  Ví dụ:
  [QUOTE]Văn bản trích dẫn[/QUOTE]
  [QUOTE=Nguyễn Văn A]Trích dẫn bài viết người khác ở đây[/QUOTE]
  Hiển thị:
 • [SPOILER] - Text Containing Spoilers

  Ẩn văn bản sử dụng Spoiler, bạn phải nhấn vào Spoiler để hiển thị văn bản bị ẩn.

  Ví dụ:
  [SPOILER]Văn bản ẩn ở đây[/SPOILER]
  [SPOILER=Tiêu đề riêng]Văn bản ẩn với tiêu đề riêng[/SPOILER]
  Hiển thị:
  Văn bản ẩn ở đây
  Văn bản ẩn với tiêu đề riêng
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Programming Code Display

  Hiển hị ký tự dưới dạng một số ngôn ngữ lập trình.

  Ví dụ:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Hiển thị:
  Mã (Text):
  1. General
  2. code
  PHP:
  1. echo $hello . 'world';
 • [INDENT] - Text Indent

  Thụt đầu dòng của đoạn văn bản. Có thể dùng nhiều lần để thụt nhiều hơn.

  Ví dụ:
  Đoạn văn thường
  [INDENT]Lùi đầu dòng
  [INDENT]Lùi thêm một lần nữa[/INDENT]
  [/INDENT]
  Hiển thị:
  Đoạn văn thường
  Lùi đầu dòng
  Lùi thêm một lần nữa​
 • [PLAIN] - Plain Text

  Huỷ bỏ BB code trong bài viết của bạn.

  Ví dụ:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Hiển thị:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment Insertion

  Chèn tệp đính kèm vào bài viết. Nếu tệp đính kèm là ảnh, bài viết sẽ hiển thị một hình thu nhỏ đại diện.

  Ví dụ:
  Hình thu nhỏ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full Size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Hiển thị:
  Nội dung đính kèm sẽ xuất hiện ở đây.
Đang tải...